Zo reageert de regio op de stikstofplannen van het kabinet: ‘respectloos om zo over de sector te spreken’ | stikstocrisis

Het kabinet grijpt hard in om de stikstofuitstoot terug te dringen, zo werd vrijdagmiddag bekendgemaakt. Vooral in Gelderland wordt flink gesneden in de hoeveelheid dieren, omdat daar relatief veel grote veehouderijen zitten en volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de natuur onder druk staat.

De meeste pijn zit rond gebieden dicht bij natuurgebieden, zoals de Veluwe, De Peel en de Gelderse Vallei. Maar ook in Drenthe, Overijssel en Brabant moet het land van het kabinet op de schop.

Zijn die plannen afdoende? Of gaan ze juist te ver? We verzamelen reacties van betrokkenen uit de regio.

‘Absurde plannen’

Wim Brouwer, voorzitter van de afdeling Gelderse van LTO snapt helemaal niets van de plannen die uit Den Haag komen. ,,Dit is absurd. Het gaat nergens over. Dit is werkelijk niet onderbouwd. We live hier in zo’n vruchtbare delta. Hier mag niets van terecht komen.”

Brouwer kan ergens begrijpen dat er naar de Gelderse Vallei wordt gekeken. ,,Er zitten hier veel boeren, Maar er zit ook veel industrie. Ik denkt dat dit komt omdat wij als sector onze vergunningen goed op orden hebben. Er is geen andere sector waar dit zo goed geregeld is, dus kunnen ze bij ons snel winst halen.” Zelf denkt Brouwer ook deels geraakt te worden. ,,Het grootste probleem is echter dat er zo respectloos over de sector wordt gesproken. Als Nederland op deze manier geregeerd worden, dan gaat Nederland toch ten onder?”

‘We willen als regio alles doen om sector te ondersteunen’

De gevolgen van de stikstofplannen van het kabinet zijn ‘enorm’ voor de agrarische sector in de regio Foodvalley. Dat zegt wethouder Jan Pieter van der Schans van de gemeente Ede, names de acht gemeenten in de Gelderse Vallei. ,,De plannen zullen het uiterste vergen van de veerkracht van onze boeren.” Of de plannen realistisch zijn, durft Van der Schans nog niet te zeggen. ,,We willen kijken hoe ver we komen. We hebben hier in Ede veel natuur. Daar moeten we inderdaad beter voor zorgen. Maar we moeten ook zorgen voor een sterk economisch klimaat. Achter de boeren zit in deze regio een hele grote groep bedrijven, van ICT-ers tot landbouwmechanisatiebedrijven. Om die economie te houden, hebben een sterke agrarische sector nodig. ,,Een regio Foodvalley zonder boeren, dat bestaat niet.”

Het is nu aan de provincies om plannen te maken om de doelstellingen te behalen. Van der Schans: ,,We willen als regio alles doen wat in ons vermogen ligt om de sector te ondersteunen. Daar moet het kabinet ons de ruimte voor bieden. Er is individuele begeleiding nodig voor boeren die willen stoppen en voor boeren die willen doorgaan.”

‘Niet te makkelijk spreken over de boer’

Jan Pieter van der Schans, wethouder in Ede. © Herman Stover

Van der Schans meent dat er soms te makkelijk wordt gesproken over het snijden in de veestapel. ,,Deze opdracht is enorm en ingrijpend. Iedereen die makkelijk spreekt over snijden in het aantal boeren, doet geen recht aan al die gezinnen. De hardheid waarmee sommige percentages worden geuit is niet goed. Dan denk ik: ga eens op bezoek bij een boer, dan zie je wat het doet met een gezin.”

‘Met alleen stikstofreductie zijn we er nog niet’

Arnold van den Burg uit Otterlo, ecoloog die veel onderzoek doet naar de effecten van stikstof op de natuur

,,Dit is een probleem dat opgelost moet worden. En dat kan niet anders dan met hervorming van de landbouw. Het aantal dieren moet echt omlaag. Ik snap dat de minister nu deze maatregelen neemt. En die zijn niet alleen goed om stikstof te reduceren, maar zijn ook goed voor de biodiversiteit en het klimaat.

Ik ken de stikstofplannen nog niet precies, maar ik heb de indruk dat er nog veel mogelijk blijft voor boeren. Maar bedrijven zullen extensiever moeten gaan werken.

Met alleen de stikstofreductie zijn we er nog niet. We moeten ook werken aan bodemherstel. Veel stikstof zit in de bodem opgeslagen, die is niet zomaar weg. We zijn er nog wel even zoet mee. En dan is nog de vraag hoe de natuur erop reageert. Zo zijn er heel veel soorten dagvlinders verdwenen. Die heb je niet direct terug.”

Arnold van den Burg, ecoloog
Arnold van den Burg, ecoloog © Herman Stover

Johan Vollenbroek
Johan Vollenbroek © Rob Voss

‘Begin van proces dat stikstofuitstoot echt gaat reduceren’

Johan Vollenbroek uit Nijmegen, voorzitter van milieuorganisatie MOB

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) is positief gestemd over de stikstofdoelen van minister Christianne van der Wal. ,,Positief, klare taal. Dit lijkt het begin van een proces dat nu eens echt stikstofuitstoot gaat reduceren na decennialange periodes van geitenpaadjes zoeken”, zegt Johan Vollenbroek uit Nijmegen, voorzitter van MOB, in een eerste reactie.

Volgens hem is de huidige landbouw niet ‘houdbaar en duurzaam’. Vollenbroek merkt wel ook op dat alle pijlen gericht zijn op de landbouw en niet op de luchtvaart en industrie. ,,Schiphol, Eindhoven, waarom hoeven die niks te doen?”


Tweede Kamerlid Roelof Bisschop: dood spoor


Het Veenendaalse Tweede Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) is zeer ontevreden over de plannen van het kabinet. Hij vreest een onteigningsdrama op de Veluwe. Bisschop is al jaren zeer kritisch op de plannen van het kabinet rondom stikstof. Net als veel boeren stelt hij vragen bij de methodes die gebruikt worden om de impact van de boeren te berekenen. Bisschop wijst bijvoorbeeld op de impact van het vliegverkeer. De uitstoot van vliegtuigen wordt alleen berekend tot 950 meter hoogte.

Leave a Comment